nevenactiviteiten

curriculum

contact

kwetsbaar en toch sterk

exposities

werk van collega's

www.

wieketerpstra.

blogspot.com

Beelden die volgeblazen worden. Beweging en energie, over leven dus. 

   
 

Haagse kunstenares Wieke Terpstra toont overzicht van haar werk

PERSBERICHT: Op zondag 1 februari a.s. opent in de Christus Triumfatorkerk (Bezuidenhout, Den Haag) de expositie “Wit”. Deze bestaat uit zes beelden van Wieke Terpstra, kunstenares in Den Haag. De werken bieden een goede weergave van Terpstra’s productie en ontwikkeling gedurende de afgelopen zes jaar. Het openingswoord zal worden uitgesproken door architect Job Roos, lid van de kunstadviescommissie van de Christus Triumfatorkerk.

“Luchtige” beelden

De mansgrote beelden van Wieke Terpstra zijn niet direct te herkennen als iets wat onze zichtbare werkelijkheid representeert. Toch laten hun veelal organische vormen en hun titels (Wervel, Luchtboot, Toren) de toeschouwer gericht associëren. Daarnaast vragen de gebruikte materialen om aandacht, alleen al doordat een aantal werken niet staan maar hangen: met dunne touwtjes, aan het hoge kerkplafond. Ook bewegen sommige beelden in interactie met de toeschouwer. Humor is zeker een element in Terpstra’s werk. Toch zijn de beelden overduidelijk meer dan dat.

Bouwer

Het werk van Wieke Terpstra staat in het thema van kwetsbaarheid en sterkte. Als tegengestelden maar ook als hoedanigheden die in elkaar kunnen overlopen. Zij werkt met kwetsbare materialen: papier (veelal papieren boterhamzakjes), houten latjes, dun gegoten keramiek. De beelden zijn opgebouwd uit talloze kleine, gelijkvormige segmenten die vaak door niet meer dan korte touwtjes met elkaar verbonden zijn. Het ritme van die segmenten bepaalt voor een groot deel de uiteindelijke vorm van het beeld en de indruk die het maakt bij de toeschouwer: het lange, geduldige proces van bouwen is er duidelijk aan af te lezen. Terpstra is een bouwer. De energie uit dat bouwproces geeft aan de eindvorm een grote kracht: een kracht die te maken heeft met doorzetten, met beide voeten op de grond staan. Maar ook een kracht die, zeker in de entourage waarin de beelden nu getoond worden, een zekere spiritualiteit inboezemt.

Wit in de kerk

Terpstra’s beelden gaan op verschillende niveaus een wisselwerking aan met de imposante kerkzaal van de Christus Triumfatorkerk: ruimtelijk en spiritueel. De beelden zijn wit. Wit, uiteraard ook veel gebruikt in religieuze contexten, kan gezien worden als een symbool van het mooiste, zuiverste en heiligste. Maar die uitgesprokenheid maakt wit ook tot iets wat het allerergste ultiem afstotend maakt. Dat allerergste, die vreselijke kwetsbaarheid, verkiest Terpstra niet letterlijk te verbeelden: vergankelijkheid en isolement krijgen bij haar een zachte en raadselachtige vorm.    

 

sluit venster

 2 februari tot en met 2 april 2004

 

 

 Christus Triumfatorkerk

Laan van Nieuw Oost-Indië 143, Den Haag

070-383.76.55

maandag tot en met vrijdag 12.00-14.00 uur  

  www.christustriumfatorkerk.nl