nevenactiviteiten

curriculum

contact

kwetsbaar en toch sterk

exposities

werk van collega's

www.

wieketerpstra.

blogspot.com

'Evolutie van kunst' tekst: Ruud Hisgen uit Mysterieus Maakwerk: (tekst verschijnt onder het handje bij onderstaande plaatjes)

 

Ooit had kunst een doel. Grieken schreven tragedies om het volk iets te leren... Eerst was dat doel heilig. De kunstenaar was ondergeschikt en vaak naamloos... Kunst raakte ontheiligd en weg was het doel... De kunstenaar werd heilig, vaak een martelaar en nam meestal na zijn dood een prominente plek in in de wereld van de kunst... Na de ontmenselijking van de twee wereldoorlogen verkondigde de kunstenaar kunst omwille van de kunst. Kunst werd weer een beetje heilig. Zinloos heilig... Mens moest weer mens worden en kunst werd ingezet om de mens te verbeteren. Kunst kreeg zin. Lang leve de kunstzinnige vorming... Iedereen kunstenaar. Met kunst kreeg het leven zin... De kunstenaar werd popheld. Kunstenaar ben je als je je kans grijpt en je excentriciteit uitbuit... Wat is kunst? Het leeft in het nu. Het mag weer schoonheid heten. Het put uit de verbeelding en verleidt de kijker...
'Mysterieus Maakwerk' voor het Koorenhuis 2004, een verzameling korte essays over kunsteducatie (uitgave van het Koorenhuis, Den Haag)

 'RYU w8ing 4 the future?' uit: Mysterieus Maakwerk

 

sluit venster

het is gratis te bestellen bij het Koorenhuis, klik hier:  bestellen